When I say I do

På store dager, som f.eks. bryllup, har ordene og musikken også en helt sentral plass og spesiell betydning. Kanskje en sang er spesiell for dere? Kanskje formidler den noe av de verdiene dere ønsker å bygge hverdagen videre på, eller kanskje er det sangen fra den gang dere vekslet blikk for første gang, og tenkte "kan det være deg?"
Det å gi en spesiell sang en spesiell plass, og de spesielle ordene en spesiell tid, det er kanskje enstra viktig på en slik dag. Men ikke glem å gi ordene og tonene litt plass hver eneste dag. For det er hverdagens små toner, som spiller den viktigste melodien. Tenker nå jeg da... ♡